Skip to content

Monthly Archives: September 2007

Kuluttajan valinnanvapaus

Tiede-lehden numerossa 7/2007 päätoimittaja Jukka Ruukki kirjoittaa geenimuuntelusta. Hän käy ensin läpi ajatuksia vaaroista, raittiisti niitä poistaen. Kirjoitus päättyy toteamukseen, että oli miten oli, ainakin geenimuuntelu “antaa kuluttajalle enemmän valinnanvaraa”. Jos ei geenimuuntelusta pidä, voi olla ostamatta geenimuunneltua ravintoa. Argumentin sisältö on mielenkiintoinen. Siitä kuultaa läpi esimerkiksi Georg Henrik von Wrightin nimeämä “teknologinen imperatiivi”: kaikki […]

Go figure

Accoding to ILO statistics, agriculture is not the biggest sector of industry anymore. “Services” is. Hmm. I hope that would sound a little more sutsainable than it does. We are not post-scarcity yet, are we?

Intellectual property “rights”

At worst “intellectual property” produces nice paradoxes. Like this one: “Scientist has to pay to access his own paper“. The irony is thick when it turns out that when the paper left the scientist’s table, it was licensed with a Creative Commons license.