Skip to content

– Otsikko uusiksi

OTSIKKO UUSIKSI. TAITEELLISEN TUTKIMUKSEN SUUNTAVIIVAT
MIKA HANNULA, JUHA SUORANTA JA TERE VÁDEN

Taiteellisen tutkimuksen perusteet ovat muotoutumassa. Tilanne, jossa taiteellisen tutkimuksen luonne, menetelmät ja tavoitteet ovat vielä epäselviä, on riski ja mahdollisuus. Väitämme, että jokapäiväinen tahmea ja takeltelevakin itsemäärittely on välttämätöntä. Tarvitaan halua yrittää ja erehtyä, kaatua ja nousta uudelleen, ja erityisesti kykyä nauttia koko prosessista.

Haluamme puhua metodologisen yltäkylläisyyden, suvaitsevaisuuden ja avoimen tutkimuskulttuurin puolesta. Suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus luonnehtivat laadullisesti korkeatasoista tutkimusta. Niitä tarvitaan myös taiteelliseen tutkimukseen liittyvän kokemuksellisuuden esiinsaattamiseen. Menetelmällisellä monimuotoisuudella ja kokemuksellisuudella on seurauksensa taiteellisen tutkimuksen käytäntöjen, luotettavuuden ja arvioinnin kannalta. Näin taiteellinen tutkimus voi avata latua myös keskustelulle ihmistieteiden laadusta ylipäätänsä.

[PDF]