Skip to content

– Etiikan haasteet


Jari Keinänen, TV & Marika Enwald, Etiikan haasteet. Filosofian haasteet 2.

Etiikan haasteet on lukion filosofian etiikan kurssin oppikirja ja jatkoa johdantokurssin kirjalle Filosofian haasteet. Kirjan keskusteleva ja perusteleva ote haastaa lukijan ajattelemaan itsenäisesti sekä tarjoaa välineitä moraalisten näkemysten ja ongelmien arviointiin. Kirjan tavoitteena on tutustuttaa lukija keskeisten ajattelijoiden moraalifilosofiaan ja kehittää valmiuksia kohdata erilaisia näkemyksiä ja perustella omia kantoja.

FT Marika Enwald työskentelee tutkijana ja opettajana Tampereen yliopistossa. FM Jari Keinänen opettaa filosofiaa Kalevan lukiossa Tampereella. Dosentti Tere Vadén on filosofisen aikakauslehden Niin&Näin päätoimittaja ja hän työskentelee yliassistenttina Tampereen yliopistossa.
ISBN:978-951-796-485-2
Asu:Nidottu
Sivumäärä:140
Kuvitus:Nelivärikuvitus
Atena kustannus, Jyväskylä 2007.