Skip to content

Kuluttajan valinnanvapaus

brokechromo.jpg

Tiede-lehden numerossa 7/2007 päätoimittaja Jukka Ruukki kirjoittaa geenimuuntelusta. Hän käy ensin läpi ajatuksia vaaroista, raittiisti niitä poistaen. Kirjoitus päättyy toteamukseen, että oli miten oli, ainakin geenimuuntelu “antaa kuluttajalle enemmän valinnanvaraa”. Jos ei geenimuuntelusta pidä, voi olla ostamatta geenimuunneltua ravintoa.

Argumentin sisältö on mielenkiintoinen. Siitä kuultaa läpi esimerkiksi Georg Henrik von Wrightin nimeämä “teknologinen imperatiivi”: kaikki (teknologinen) mikä voidaan tehdä, pitää tehdä. Tällaisena teknologinen imperatiivi on selvästi historiallinen, eikä koske kaikkia nykyäänkään olemassaolevia ihmisryhmiä. Ruukin muotoilu paljastaa, että nimi “teknologinen” imperatiivi ei ehkä ole kaikkein onnistunein. Kuluttajalle pitää antaa enemmän valinnanvaraa: tähän Länsi nojaa. Samaan aikaan kuluttajat ovat niin erilaisia, että aina on joku, joka on valmis maksamaan mistä tahansa (ydinpommista, geenimanipuloinnista, kloonauksesta). Niinpä ei ole olemassa mitään tahoa, joka voisi estää jonkin teknologian tarjoamisen. Kaikelle teknologialle on kysyntää ja kysyntään on tarjottava. Esimerkiksi periaatteessa kaikki maailman hallitukset vastustavat ihmisen kloonaamista: silti se tul(l)ee tapahtumaan. Sama koskee geenimuuntelua: ei ole olemassa rationaalista argumenttia, joka ylittäisi “teknologisen” eli paremmin sanottuna “kapitalistisen” tai “konsumeristisen” imperatiivin.

Kuultaapa sieltä läpi kolonialismi tai kulttuuri-imperialismikin. Geenimuuntelu tarjoaa kuluttajille lisää valinnanvaraa. Entä ihmiset, jotka eivät ole kuluttajia? Tai muut eläinlajit? Eikö heidän/niiden valinnanvara saata kaventua? Ja onko valinnanvara ylipäätään relevantti kvantitatiivinen mittari ei-kuluttajien hyödyn arvioimiseen?

One Comment

  1. k wrote:

    geenimuuntelussa keskeistä on myös se, että vaikkapa gm-maissi pölyttää siinä missä muuntelematon, ja enää kaikissa maapallon kolkissa ei voi erottaa gm-maissia muuntelemattomasta. siis kuluttaja joka haluaa valita (tai tulee valinneeksi) gm-tuotteita, ei välttämättä valitse muunneltuja geenejä ainoastaan omaan käyttöönsä, vaan globaaliin hallitsemattomaan prosessiin.

    Sunday, October 21, 2007 at 2:22 pm | Permalink

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.