Skip to content

Studying naftology and so on

Dear to-whom-it-may-concern,

together with a couple of friends we have decided to try to organise some sort of seminar or club or reading circle or whatever on a certain set of themes, including those appearing in Antti Salminen’s and my Energia ja kokemus; that is, the experiential relevance of a given energy regime, especially the current fossil capitalism, its geophilosophy, anthropology, geography, mythology and so on. In my mind, we could read both empirical and “sober” research (a la studies on peak oil, the petrodollar, political economy, hunter-gatherers and so on) and more speculative stuff (a la Nick Land) and everything in between. At least for me, the main point is to try to understand how and why the material/spiritual constraints of energy regimes/subsistence activities are revealed/hidden/embedded/forgotten in the lives of the people engaged in those energy regimes/subsistence activities. Read and discuss, that would be the first step, and see if that leads to something else. The first meeting will be on Thu 22.1. in Helsinki, in bar Pullman at the Helsinki Railway station, at 18. If you are interested, let me know, e.g., by e-mail (tere trunk-a kapsi.fi).

If you have the time, two short texts for the first session:
a sober one: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4120/3356
a speculative one: https://tidsskrift.dk/index.php/KKF/article/download/51863/95446

Musical Meaning in Between

The Journal of Aesthetics and Phenomenlogy was kind enough to publish my & Juha Torvinen’s article ” Musical Meaning in Between: Ineffability, Atmosphere and Asubjectivity in Musical Experience” recently. You can access the prepublication PDF here.

Joulusaarna (re: ikkunat)

Epätasa-arvo, mukaanlukien taloudellinen epätasa-arvo, synnyttää niin kokemuksen kuin tutkimuksenkin mukaan (lisää) väkivaltaa. (Lisää siksi, että taloudellinen epätasa-arvo on tyypillisesti itsekin väkivallan seuraus.) Tämä väkivalta voidan karkeasti jakaa kolmeen muotoon: a) rikollisuus, ryöstely ja hulina, b) vallankumoukseen pyrkivä väkivalta ja c) vallitsevaa valtaa ylläpitävä väkivalta. a’n ja b’n välinen raja on harmaa ja heiluva; molemmilla voi olla tiedostettuja ja tiedostamattomia motiiveja. c puolestaan on eräässä mielessä vaikein havaita. David Greaber toteaa ironisesti: jos mielenosoittaja hajottaa ikkunan, se uutisoidaan väkivaltana, ja jos poliisi hakkaa mielenosoittajan, se uutisoidaan järjestyksenvalvontana.

Lue lisää…

Heidegger, Zizek ja vallankumous

Viime keväänä Jyväskylässä puhuttua.

Romahduksen politiikkaa

Kuun alkupuolella puhuttiin Miika Vanhapihan kanssa aiheesta Romahduksen poitiikka Tampereella. Tallenne on kahdesssa osassa.

niin & näin 2/2014

niin & näin 2/2014 ehti kans jo tossa hetki sitten ilmestyä.

Nettiekstroina muun muassa Partasen ja Suokon mainio teksti talouskasvusta niukkuuden oloissa ja Pekka Mäkelän perusteellinen arvio Mustarindan Keynes-julkaisusta.

Itse kirjoitin numeroon pienen pätkän Franco “Bifo” Berardin seminaarista “And – phenomenology of the end” Aallossa keväällä. Videot kolmesta seminaaripäivästä löytyy täältä.

Heidegger, Zizek and Revolution

Heidegger, Zizek and Revolution is now out by Sense Publishers. The two first chapters are available for preview as a pdfScreenshot 2014-06-05 18.22.47.

“Why did Martin Heidegger, the giant of continental philosophy, believe in 1933 that Hitler is the future of Europe? And why does Slavoj Žižek, “the most dangerous philosopher in the West”, support Heidegger’s right wing militancy?

Heidegger and Žižek are not only erudite thinkers on human being but also incorrigible revolutionaries who even after the catastrophic failures of their favourite revolutions – the October revolution for Žižek and the National Socialist revolution for Heidegger – want to overcome capitalism; undemocratically, if necessary. The two share a spirited and sophisticated rejection of the liberalist worldview and the social order based on it. The problem is not that liberalism is factually wrong, but rather that it is ethically bad. Both argue for building and educating a new collective based on human finitude and communality. In the tradition of the Enlightenment, Žižek advocates a universalist revolution, whereas Heidegger sees the transformation rooted in particular historical existence, inviting a bewildering array of mutually exclusive criticisms and apologies of his view. The crisis that Heidegger and Žižek want to address is still here, but their unquestioned Europocentrism sets a dark cloud over the whole idea of revolution.”

Vertaisrahasto, kevät 2014

Vertaisrahaston kevään kierros on käynnissä! Toukokuun loppuun menessä voi osallistua rahoittamiseen ja rahoitettavan tutimuksen valitsemiseen.

Vertaisrahasto.fi from Tere Vadén on Vimeo.

Aiemmin vertaisrahasto on tukenut muiden muassa Otto Bruunin ja Tuomo Alhojärven tutkimusta, josta kertoo artikkeli “Ajattelua perunan kanssa: moninaisten talouksien ja ei-inhimillisen toimijuuden haasteita poliittiselle taloustieteelle” tässä julkaisussa ja Lotta Tenhusen ja Lasse Poserin Euroopean prekariaatin organisoitumista koskevaa tutkimusta, jota on dokumentoitu laajasti videona ja audiona.

Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public

Artistic Research Methodology

New book out soon; a discussion on the themes of the book & launch on Tue 6.5. at 6 PM here.

Already available for pre-order on Amazon.

Fossil sense

My short text called “Fossil sense” for the energy themed exhibition “Objects on Oil” curated by Mustarinda for the Helsinki Photography Biennial 2014 is here [PDF].