Skip to content

Energia ja kokemus


Energia ja kokemus on ilmestynyt. Kirjan ajatus lähti yksinkertaisesta huomiosta: kun teollista sivilisaatiota tai modernia aikaa on kritisoitu ja kehuttu, ratkaiseva taustatekijä nimeltä fossiiliset polttoaineet ja vielä tarkemmin öljy on unohdettu. Monikaan filosofi tai kulttuurikriitikko ei ole arvioinut öljyn merkitystä teollisen sivilisaation elämänmuodoille, ei edes silloin, kun hän on tarkastellut asioita kuten massatuotantoa, teknologiaa, koneellistumista, yhdenmukaistumista – kaikki ilmiöitä, jotka olisivat kovin toisenlaisia ilman öljyä. Kirjan yrityksenä on ymmärtää tätä sokeaa pistettä, ei pelkästään erehdyksenä, vaan nimenomaan teollista sivilisaatiota luonnehtivana kokemuksellisena piirteenä.

Kirjan sisällysluettelo.

Ensimmäisen kerran aiheesta tule puhe Tampereella 25.4., Vihreän puolueen järjestämässä tilaisuudessa “Ilta öljystä – ja sen loppumisesta“, jossa myös Rauli Partanen puhuu tuoreesta kirjasta Suomi öljyn jälkeen. Partasen, Paloheimon ja Wariksen kirja on erinomaisen selkeä, kattava ja kylmähermoinen esitys halvan öljyn ajan lopusta Suomen näkökulmasta. Suosittelen varauksetta!

Toisen kerran aion puhua aiheesta Atomic Ciné-tapahtumassa Helsingissä 27.4. Yksi jännittävä huomio kun on, että nk. vaihtoehtoisten energiamuotojen kuten ydinvoiman hinta on noussut samalla, kun fossiilisten hinta on noussut. Näkymätön käsi loistaa poissaolollaan.

***

Päivitys 13.4.: Nyt luettavissa myös kirjan (lyhyt) ensimmäinen luku: 0. Ruumiinryöstö

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.