Skip to content

Vertaisrahastohanke: tekijöitä haetaan

Vertaisrahastohanke hakee nyt tekijöitä demolassa:

Taustaa
Tavoitteena on perustaa vertaisrahasto ruohonjuuritason yhteiskunta- ja humanistisen tutkimuksen rahoittamiselle. Tutkimusrahasto kerää lahjoituksina rahaa myönnettäväksi (Tampereen yliopistossa; vastaava konsepti voisi toki toimia muunkin kotipesän ympärillä). Ajatuksena on, että rahasto voi tukea suhteellisen pienimuotoisia ja nopealiikkeisiä hankkeita, ihannetapauksessa rahoituspäätöksiä voitaisiin tehdä useamman kerran vuodessa. Rahoitusta haetaan anonymisoiduilla hakemuksilla ja päätökset tehdään avoimesti verkossa.

Tavoite
Luoda toimiva konsepti vertaisrahastolle; sisältää oikeudellis-organisatorisen rakenteen (apurahan myöntäjä, lahjoitusten vastaanottaminen, rahoituspäätösten teko, verotus, jne.), tarvittavan nettialustan (lahjoituksen, hakemukset, päätöksenteko) ja mahdolliset selvitykset ja yhteydenpidon yliopiston ja sen yhteistyötahojen kanssa.

Haettava tiimi
Konseptin luominen vaatii paneutumista kolmeen osa-alueeseen:
i) organisaatio- ja oikeusopilliset kysymykset,
ii) webbilalusta lahjoittamiselle, hakemiselle ja päätöksenteolle ja
iii) “social engineering” eli vertaisryhmää innostavan ja oikeudenmukaiseksi koetun toimintamallin löytäminen. Tiimin tavoiteltu koko on 3-5 henkeä.

Aikataulu
Hanke voi alkaa heti, konseptin pitäisi olla valmiina 30.9. 2010.”

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.