Skip to content

Kirjoituksia

“Onnistunut irtikytkentä Suopmessa?” Vaden, T., Lähde, V., Majava, A., Toivanen, T., Eronen, J., & Järvensivu, P. (2019). Alue Ja Ympäristö, 48(1), 3-13. https://doi.org/10.30663/ay.76338

“Kolmas Impivaara eli kirjallisuuden ja filosofian välinen kuilu”, Kirjallisuus ja filosofia, toim. Antti Salminen, Joose Järvenkylä ja Jukka Mikkonen, SKS, Helsinki, 2012. PDF

Loppulama – määritelmä ja seurauksia (2011) PDF

“EROEI-fantasia eli kysymyksiä tulevaisuuden filosofeille” niin & näin 4/2009 PDF

kolumni “Vapaat ohjelmistot kuuluvat tietoyhteiskuntakehitykseen”, tietoyhteiskunta.fi, 29.8. ’05

“Mitä on paikallinen ajattelu?” niin & näin 1/2004 PDF

Arto Tukiainen: “Suomalaisen filosofian ehdoista”niin & näin 2/2004 html

TV: “Vastauksia Tukiaisen kommentteihin”, niin & näin 3/2004 html

Arto Tukiainen: “Kolme huomiota Vadénille”, niin & näin 3/2004 html

“Luonnot ja jumalat”, Synnyt 1/2004, PDF

“Vapaat ohjelmistot tukevat paikallista osaamista”, global.finland.fi HTML

“Tieto olkoon vapaata. Ketä hyödyttävät uudet tekijänoikeus- ja patenttilait?” Voima, 10/2003. HTML

Keskusteluklubi Parasiitti, “Suomalainen filosofia”, 5.4.03. HTML

“Digitaalinen nominalismi. Koodiutuminen ja tiedon omistajuuden ongelma tietoyhteiskunnassa” niin & näin 4/2002. PDF

“Suomalaisuuden kato” Kaltio 4/1999. HTML

“Persoonan kieltäjistä” niin & näin 1/1999. HTML