Skip to content

Luennolta: miten fi...
 

Luennolta: miten filosofia eroaa...  

  RSS

tere
 tere
Member Admin
Joined: 13 years ago
Posts: 15
10/04/2018 1:06 pm  

Filosofia -- Uskonto -- Taide -- Teknologia -- Tiede
-mikä yhdistää ja erottaa?

—> Auktoriteetteja kumartamattomia, kaiken kyseenalaistavia
—> Perusteltuja
—> Näkemyksiä, käsityksiä, esityksiä, tietoa
—> Asioista, joita ei voi kokeellisesti tutkia

* ”Filosofia on aina muutaman ”miksi” kysymyksen päässä…”

https://twitter.com/toivohaimi/status/834118166783619072

Auktoriteetteja kumartamattomia, kaiken kyseenalaistavia
* onko järkeä, että jokainen aloittaa alusta? — Rene Descartes, epäilyn metodi, ”cogito ergo sum"
* onko järkeä, että jokainen ei aloita alusta? — ajattelutaitojen kehittäminen, ihmisenä oleminen, kriittinen ajattelu

Perusteltuja
* mitä saa esittää perusteluina?
* Järki, argumentit <— vain nämä?
* Jaettavia, julkisia, pätevyys arvioitavissa, periaatteessa mahdollistaa yhteisymmärryksen
* Faktat, kokemukset, tunteet, perinteet, ajatuskokeet, tarina, kertomus, metafora (esim. Luolavertaus, rakkauden portaat, … ) …
* Yksilöllinen, subjektiivisuus vai yhteisöllinen, julkinen, intersubjektiivisuus?
* Kritiikin mahdollisuus?
* Mikä käy kritiikistä?
* Vertaisarviointi?
* Eteneekö filosofia?
* Filosofia perennis
* Elämän tarkoitus? Kuolema? Hyvä elämä? Hyvä ja paha?
* Filosofinen logiikka <—
* Järki
* Yksi vai monta? Yksi ...
* Ajaton vai historiallinen?

Kaikki ihmiset on kuolevaisia T
Sokrates on ihminen T
Siis: Sokrates on kuolevainen T

Näkemyksiä, käsityksiä, esityksiä, ...
* Mikä on tavoite?
* Itseisarvo vai välinearvo?
* Vastausfilosofia: Kokonaisesitys, ”systeemifilosofia”, osittainen esitys
* Asian jäsennys
* Tietämättömyyden selvennys <— Sokrates
* Kärpäsen päästäminen ulos kärpäspullosta <— Wittgenstein (ei vastausta, mutta kysymys häviää)
* Hyvä elämä <—
* Kritiikki <—

Asioista, joita ei voi kokeellisesti tutkia
* Filosofian ja luonnontieteen suhde
* Ovatko samanlaisia vai erilaisia?
* Pitääkö filosofian uskoa luonnontiedettä, ja miten pitkälle?
* Naturalismi
* ”Pessimistinen metainduktio”
* Erityistieteiden, esim. fysiikan filosofia, biologain filosofia, jne.


Quote
tere
 tere
Member Admin
Joined: 13 years ago
Posts: 15

ReplyQuote
Share:
  
Working

Please Login or Register