Skip to content

Kirjaston kuolema?

Toimittivat Jukka Relander ja Jarmo Saarti

Kirjaston kuolemaa on ennustettu digitaalisen viestinnän alkuajoista asti. On siis aika päivittää kirjastojen asema, tehtävä ja arvo yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kirjaston kuolema käsittelee kirjaston merkitystä ja kirjastotyötä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Teoksessa tarkastellaan kirjaston kehittämisen haasteita ja kirjaston roolia ja tehtävää sekä julkisena palveluna että julkisena tilana. Jotta vainaja voisi hyvin, on kirjastojen palveluita uudistettava.

Kirjoitin artikkelin kyberkommmunismin ja kirjastojen seuraavista haasteista. Peruslähtökohta hyvin sama kuin Falkvingellä: jos puolustaa yleisiä kirjastoja, puolustaa samalla tiedostonjakamista.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.