Skip to content

Paatoksen arvio Heidegger, Zizek ja vallankumous-kirjasta

Uudessa Paatoksessa, 1/2013, on Janne Säynäjäkankaan arvio HZV’stä:

Vastakkainasettelu on syvimmillään silloin, kun on epäselvää, mitkä termit vastakkainasettelussa itse asiassa ovat vastakkain. Kirjassaan Heidegger, Žižek ja vallankumous Tere Vadén pohtii vallankumousta Martin Heideggerin ja Slavoj Žižekin välisen vastakkainasettelun kautta. Pelissä on silti muutakin kuin vain Heideggerin ja Žižekin väliset erot suhteessa vallankumoukseen. Onko natsivallankumouksen ja bolsevikkivallankumouksen välille mahdollista vetää mitään teoreettista eroa? Entä onko filosofia universaalia vai partikulaaria? Ennen kaikkea, onko ihmisenä oleminen parhaimmillaan aikuistunutta subjektiviteettia vai juurtunutta paikallisuutta? Heidegger, Žižek ja vallankumous osoittaa, että nämä kysymykset ja vastakkainasettelut liittyvät toisiinsa tiiviimmin kuin ensi näkemältä arvaisi.


Lue koko juttu…

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.