Skip to content

Monthly Archives: September 2013

Paatoksen arvio Heidegger, Zizek ja vallankumous-kirjasta

Uudessa Paatoksessa, 1/2013, on Janne Säynäjäkankaan arvio HZV’stä: Vastakkainasettelu on syvimmillään silloin, kun on epäselvää, mitkä termit vastakkainasettelussa itse asiassa ovat vastakkain. Kirjassaan Heidegger, Žižek ja vallankumous Tere Vadén pohtii vallankumousta Martin Heideggerin ja Slavoj Žižekin välisen vastakkainasettelun kautta. Pelissä on silti muutakin kuin vain Heideggerin ja Žižekin väliset erot suhteessa vallankumoukseen. Onko natsivallankumouksen ja […]

Energy and Experience, at (Post)Material 18.6. 2013

Energy and Experience from Tere Vadén on Vimeo. Thanks for the (Post)Materialists for inviting me. It was a hot day. 🙂

3d printing survey 2013

The results are now out with some preliminary analysis at http://surveys.peerproduction.net/2013/09/3d-printing-survey-2013/