Skip to content

Alustus: Ääriratkaisuja tiedon politiikassa

Alustus! Filosofiaa on luonnehdittu pyrkimykseksi viedä kaikki ajatukset äärimmäisyyksiin: jos äärimmäisyydet ovat järjettömiä tai kohtuuttomia, sen parempi. Kutkuttavaa on, kun tällainen ankara johdonmukaisuus esiintyy arkielämässä. “Oppimateriaaligate”ksi sosiaalisessa mediassa nimetty keskustelu syntyi osaltaan kahden johdonmukaisuuden törmäyksestä. Leena Olinin väite, että oppimateriaalien vapaa julkaiseminen on toisilta opettajilta varastamista, perustuu ajatukselle, että opettajan työnä on niukan resurssin (informaation, tiedon, taidon, opin) välittäminen. Toinen lausumaton taustaoletus on, että on tärkeää työllistää opettajia. Yhdessä näistä käsityksistä seuraa – todellakin – että oppimateriaalin vapaa jakelu riistää muilta opettajilta työmahdollisuuksia (mikä ei ehkä tarkasti ottaen kuitenkaan ole varkautta).

Lue koko juttu …

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.