Skip to content

Mustarinda: Art and Ecological Transition

The first volume of the new annual Mustarinda magazine opens up cultural perspectives to the environmental crisis, in particular concerning the role
of art during these times in which the relationship between humans and nature is at a crossroads. The contributors in the volume include cultural researchers Paavo Järvensivu and Karoliina Lummaa and visual artists Jussi Kivi and Antti Majava. In addition, there is a visual documentation of the Mustarinda 2012 Beauty art exhibition, including an intensive discussion with the philosopher Tere Vadén.

Uuden Mustarinda-lehden ensimmäinen numero avaa ympäristökriisin kulttuurisia näkökulmia ja erityisesti taiteen roolia aikana, jolloin ihmisen ja luonnon suhteet ovat taitekohdassa. Esseiden ja artikkeleiden kirjoittajat ovat talouskulttuurin tutkija Paavo Järvensivu, kuvataiteilija Jussi Kivi, kulttuurintutkija Karoliina Lummaa ja kuvataiteilija Antti Majava. Lisäksi lehdessä esitellään kuvin Mustarinda 2012 Kauneus –taidenäyttely ja raportoidaan sen äärellä käyty keskustelu filosofi Tere Vadénin kanssa. Englanninkielinen lehti ilmestyy jatkossa vuosittain ja tähtää kansainväliseen jakeluun.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.