Skip to content

Arvio HZV’stä Aikalaisessa

Just vasta huomasin, että Sami Simola on arvioinut Heidegger, Zizek ja vallankumous-kirjan Aikalaisessa.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*