Skip to content

Arvio HZV’stä Aikalaisessa

Just vasta huomasin, että Sami Simola on arvioinut Heidegger, Zizek ja vallankumous-kirjan Aikalaisessa.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.