Skip to content

Otsikko uusiksi PDF’nä

Näitä vaan putkahtelee, nyt ilmaiseksi verkossa Hannula, Suoranta, Vadén: Otsikko uusiksi. Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat.

Taiteellisen tutkimuksen perusteet ovat muotoutumassa. Tilanne, jossa taiteellisen tutkimuksen luonne, menetelmät ja tavoitteet ovat vielä epäselviä, on riski ja mahdollisuus.

Tekijät väittävät, että jokapäiväinen tahmea ja takeltelevakin itsemäärittely on välttämätöntä. Tarvitaan halua yrittää ja erehtyä, kaatua ja nousta uudelleen, ja erityisesti kykyä nauttia koko prosessista.

Kirja puhuu metodologisen yltäkylläisyyden, suvaitsevaisuuden ja avoimen tutkimuskulttuurin puolesta. Suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus luonnehtivat laadullisesti korkeatasoista tutkimusta. Niitä tarvitaan myös taiteelliseen tutkimukseen liittyvän kokemuksellisuuden esiinsaattamiseen. Menetelmällisellä monimuotoisuudella ja kokemuksellisuudella on seurauksensa taiteellisen tutkimuksen käytäntöjen, luotettavuuden ja arvioinnin kannalta. Näin taiteellinen tutkimus voi avata latua myös keskustelulle ihmistieteiden laadusta ylipäätänsä.

2003. 100 sivua.
Julkaistu ilmaisena PDF-tiedostona 2012.
ISBN 952-5503-03-8 (nid.)
ISBN 978-952-5503-72-2 (pdf)
ISSN 1458-9001


[PDF]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.