Skip to content

Solidaarisuustalouden kartoittaminen Tampereella to 2.6. klo 15 Tampereen sosiaalifoorumissa

Olemme avoin tutkimusrahasto, aikaan perustuva vaihtojärjestelmä,
sosiaalinen pankki, marjanpoimijoiden kanssa solidaarisen hillon
suunnittelijat, taitojen vertaisjaon verkosto ja zapatistien kahvin
maahantuontiryhmä.

Tervetuloa tutustumaan hankkeeseemme ja jakamaan kanssamme
tietonne muista solidaarisuustalouden toimijoista, sillä olemme
kartoittamassa taloutta, jonka avainsanat/inspiraatiot ovat
sopusoinnussa maailman sosiaalifoorumin peruskirjan kanssa: avoin tieto,
degrowth, vertaistuotanto, permakulttuuri…

Solidaarisuus on siis aktiivisen vastuunoton prosessi, joka vahvistaa
moniarvoisuutta, autonomiaa, yhteistyötä, yhteydenpitoa ja vallanjakoa
(suora demokratia) … ja joka on tapa edistää näitä ja muita
yhteenkuuluvia arvoja kanssaihmisten (sosiaalinen ja taloudellinen
solidaarisuus) ja muun luonnon (ekologinen solidaarisuus) kanssa.

Kartoitus alkoi Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä ja tietoa
kerätään solidaarisuustalousverkoston nettitilaan,
www.openfsm.net/projects/solidaarisuustalous

Järjestää­ Solidaarisuustalous-verkosto, Tampereen aikapankki,
Vertaisrahasto, Taitopankki, Pispalan kulttuuriyhdistys,
Yhteiskunnallinen opisto, Merkur-pankki ja Café Caracol

Yhteystiedot:

www.merkurpankki.net

Taitopankki

Yhteiskunnallinen opisto
www.opiperusasiat.fi

Vertaisrahasto
www.vertaisrahasto.fi

Tampereen aikapankki
www.aikapankit.fi

Café Caracol
www.cafecaracol.org

Pispalan Kulttuuriyhdistys
www.hirvikatu10.net

Tampereen sosiaalifoorumi
www.tampereensosiaalifoorumi.fi

One Comment

 1. tere wrote:

  TIEDOTE 28.6.2011

  Tampereen sosiaalifoorumin solidaarisuustaloustyöpajan tulokset internetissä

  Tampereen sosiaalifoorumin työpajan anti löytyy jo solidaarisuustalouden nettitilasta, jokaisen taloudellisen alueen linkin takana (oppiminen, luominen ja tilat; tuotanto; vaihto/siirto; käyttö/kuluttaminen; ja ylijäämien käyttö).

  http://openfsm.net/projects/solidaarisuustalous/tekijat-suomessa

  Oli hieno nähdä työpajassa reilu neljäkymmentä osallistujaa. Valitettävästi aiheen sopivan höyrykoneen jättämä tila oli tiukka siihen
  väkeen, joka Tampereen session järjestäjät saivat paikkaan.

  Tampereen työpajaa suunnittelivat siis edustajia neljästä hankkeista: Tampereen yhteiskunnallinen opisto, taitopankki, vertaisrahasto ja
  Merkur-pankki. Helsingistä, Suomen aikapankissa mukana olevasta, saatiin vielä kommentteja ja ehdotuksia.

  Lisäksi Café Caracol ja Pispalan kulttuuriyhdistyksen solidaarisuushillo -hankkeet esittelivät toimintansa työpajan alussa taitopankin ja
  vertaisrahaston kanssa. Seitsemän ryhmää olivat loppujen lopuksi session takana parhaimmassa Solidaarisuustalouden hengessä.

  Esittelyjen jälkeen jakauduimme ryhmiin keskustelemaan taloudellisista esimerkeistä ja lisäämään niitä solidaarisuustalouden karttaan.

  Loppukeskustelussa käsiteltiin seuraavaa: millä tavalla ja miten vaikka autotien rakentaminen on solidaarinen taloudellinen toiminta, eli
  lopulta se, kuka ja miten määrittelee solidaarisuustaloutta; onko solidaarisuustalous vain marginaalista vaihtoehtotaloutta vai pyrkiikö
  se muodostumaan valtavirraksi ja onko tämä nyt mahdollista.

  Lopuksi tuotiin esiin myös se, että on olemassa monta yhteisresurssia ja -tilaa, jotka ovat uhanalaisia, jotten tärkeä tehtävä
  solidaarisuustalouden rakentamisessa on itse asiassa noiden resurssien puolustaminen; nämä ovat esimerkiksi maksuttomia kirjastoja, koulutiloja iltaisin ja muita kokoustiloja; verottomat vapaaehtoistyö ja talkoot; kilpailulainsäädännöllä uhattuja valtion tukemia järjestöjä,
  pienyrityksiä ja osuuskuntia.

  Monet olivat tyytyväisiä työpajan keskustelun mahdollisuuksista ja kartan muodostamasta kehyksestä; olemme toisaalta huomanneet, että
  Solidaarisuustalouden termin käyttö on lisääntymässä muissa kontekstissa. Toiset kaipasivat silti parempia ohjeita ryhmätyöhön ja laajempia selityksiä mitä tarkoitetaan solidaarisuustaloudella. Vinkkinä lopuksi annettiin se, että tämän nettitilan osoite olisi hyvä myös jakaa solidaarisuustalouden kartan kanssa.

  Solidaarisuustalouden kartoittaminen jatkuu Musta Pispalassa 7. – 10.7. Meitä on jo kutsuttu vetämään työpajamme lokakuussa 15. päivää
  Hengentieteellisen korkeakoulun yhteiskuntatieteellisen osaston järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä, Uudenmaankadulla 25 A 4.

  Kiitos Tampereen työpajaan osallistujille, ilmoittakaa meihin jos joku työpajassa nimetty hanke vielä puuttuu nettitilasta. Solidaarisuushillon diaesitykset ovat luultavasti vielä tulossa tähän nettitilaan.

  Ehdottakaahan myös tilaisuuksista, jossa tätä työpajaa voitaisiin vetää ja liittykää tähän nettitilaan lisäämään solidaarisia esimerkkejä jos
  niitä on tiedossa tai järjestätte itse vastaavaa kartoittamista – tässä löytyy käyttämämme materiaalit,

  http://openfsm.net/projects/solidaarisuustalous/solidaarisuustalous-tyopajojen-materiaalit

  Tuesday, June 28, 2011 at 3:58 pm | Permalink

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.