Skip to content

niin & näinille kulttuurilehtien laatupalkinto

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin jakoi tiistaina kulttuurilehtien laatupalkinnot Horisontille, Kutille, niin & näin -lehdelle sekä Tulvalle. 10 000 euron suuruiset laatupalkinnot jaettiin nyt toista kertaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää laatupalkinnot kuultuaan kulttuurilehtilautakuntaa.”

Perustelut niin & näinin kohdalla kuuluvat:

niin & näin

Vuonna 1994 perustettu filosofinen aikakauslehti niin & näin on erinomainen esimerkki siitä miten vaikeistakin aiheista, eli filosofiasta, voi kirjoittaa sekä syvällisesti että kansantajuisesti – ja tyylillä. Kauniisti taitettu lehti joka numerossa vierailevine taiteilijoineen edustaa kulttuurilehtikenttämme parhaimmistoa, yhdistäen modernin julkaisuestetiikan ja ikivanhojen filosofisten pohdintojen. Aiheet kattavat kaiken mahdollisen Nietzschestä nyrkkeilyyn ja kirjoittajakunta koko skaalan nuorista harrastajista harmaantuneisiin akateemikkoihin. Niin & näin lehti on suhteellisen lyhyen historiansa aikana vakiinnuttanut asemansa, ei ainoastaan filosofian, vaan laajemmankin kulttuurikeskustelun keskeisenä foorumina Suomessa.

Lehteä julkaisee Tampereella toimiva Eurooppalaisen filosofian seura, jonka toimintaa tukee tiivis verkostoituminen filosofien keskuudessa, niin meillä kuin kansainvälisestikin kuten seuran nimestä näkyy. Aikakauslehden ohella toimintaan kuuluu verkkoportaali filosofia.fi sekä laatukirjatuotanto. Kolmekielinen portaali (suomi, ruotsi ja englanti) on lyhyessä ajassa kehittynyt vilkkaaksi keskustelufoorumiksi ja artikkeliarkistoksi.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.