Skip to content

Öljy – ensimmäiset vuodet huipun jälkeen

Megafonissa:

Öljyhuippu (peak oil) on siirtynyt hypoteesien maailmasta tosiasiaksi. Vuodesta 2005 lähtien – alkaen kolme vuotta ennen finanssikriisiä – maailman öljyntuotanto on ollut hienoisessa laskussa. Pikkuhiljaa huipun ohittaminen alkaa näkyä talouspoliittisessa maisemassa.

Kyytipojaksi vaikka tämä Yhdysvaltain puolustusvoimien arvio: “”US military warns oil output may dip causing massive shortages by 2015” Operatiivinen sana on “massive”.

One Trackback/Pingback

  1. “Kriisi”, luokkakonflikti ja rasismi « Korpi on Saturday, April 17, 2010 at 10:14 pm

    […] Tämä niin kutsuttu lama ei ole mikään talous”kriisi”, vaan kapitalismin uudelleenjärjestelyä, jossa omistava luokka yrittää lujittaa asemaansa proletaareihin nähden ja rajoittaa mahdollisuuksiamme omaehtoiseen toimintaan entisestään. “Kriisi” ei ole mitään uutta: se on johdonmukaista jatkoa kehitykselle, jonka pääoma pani alulle jo 70-luvun puolivälissä vastauksena luokkataistelun radikalisoitumiselle 60-70-luvuilla. Ja jos pääoman uudelleenjärjestelyt olivat aluksi vastaus vain proletaarien kamppailun radikalisoitumiseen kasvutalouden olosuhteissa, niin nyt hallitsevat luokat epäilemättä valmistautuvat varmistamaan asemiaan kilpailussa yhä niukemmaksi käyvistä luonnonvaroista. […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.