Skip to content

Tävverta kiirellinen oli sit tääkin laki

ja tarpeellinen:

Yksikään yritys ei ole ottanut käyttöön kiisteltyä tietosuojalakia. Lakiuudistusta on perusteltu yritysten tarpeilla valvoa tietoliikennettään ja yrityssalaisuuksien vuotoa.

Tietosuojalain uudistus herätti viime talvena paljon intohimoja. Lakia vastustettiin mielenosoituksissa ja jopa televisiomainoksissa. Lain puolesta taisteli esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto.

Lakia valmisteltaessa arveltiin, että kymmenet elleivät sadat yritykset tarvitsivat lakia estämään tietovuotoja. Laki runnottiin läpi vauhdilla ja lopputulokseksi saatiin monimutkainen kompromissi.

Mitenkäs sitten kansalaisten oikeusturvaa vaarantaneet lain piirteet, jätetäänkö nekin ottamatta käyttöön?

Perustuslakivaliokunnan kuulemien oikeustieteen professorien mukaan laki heikentää tarpeettomasti perusoikeuksia ja antaa yhteisötilaajille poliisia suuremmat toimintavaltuudet. Huolimatta professorien lausunnoista, joiden mukaan laki olisi perustuslain kanssa ristiriidassa, perustuslakivaliokunta päätti marraskuussa 2008, että tietosuojalain muutokset eivät kosketa perustuslakia. … Vaasan yliopiston oikeustieteen professori Asko Lehtonen piti Lex Nokiaa osoituksena siitä, että “loukkaamattomien perusoikeuksien kunnioittamisessa Suomi ei ole täysimittainen oikeusvaltio”

Ei taida olla lain performatiivinen aspekti – talouselämä kävelee perustuslain yli – enää peruttavissa.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.