Skip to content

Totuusradio: Itsen alistus

28.9 ja 2.10. klo 22–24
Itsen alistus, luku 6: Tietokykykapitalismi ja ihmisluonnon teknistäminen

“Jos subjektia sellaisena kuin me sitä ajattelemme, siis muistavana ja järkeilevänä muistojen, kokemusten, kärsimysten ja affektien kerrostumana ei kohta enää ole, se voi olla ihmislajin kehittymistä ja vapautumista ekä lajin taantumista.”

Viikon 40 Totuusradiossa jatketaan keväällä alkanutta Itsen alistus -sarjaa. Lähetyksessä kuullaan Mankosen lukema kuudes luku sekä Pelttarin, Poserin, Vadénin ja Vähämäen keskustelu.

http://itsenalistus.wordpress.com/
http://totuusradio.wordpress.com/

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.