Skip to content

METSÄN JÄLJILLÄ -KIRJA ON VUODEN VISIO

Vihreän Sivistysliiton Vuoden Visio -palkinto luovutetaan keskiviikkona 29.4.2009 Mira Käkösen ja Elina Venesmäen toimittamalle kirjalle Metsän jäljillä – Kertomuksia Etelästä ja Pohjolasta. Teokseen on koottu artikkeleita metsien nykytilasta sekä ihmisen ja metsän suhteesta. Artikkelien kirjoittajat ovat ympäristöliikkeiden edustajia ja tutkijoita eri puolilta maailmaa. Kirjassa Etelän ympäristöliikkeiden edustajien näkökulmat yhdistyvät suomalaisiin.

Kirjan taustalla on Siemenpuu-säätiö, joka tukee paikallisten ruohonjuuritasolla toimivien kansalaisjärjestöjen ympäristötyötä kehitysmaissa. Etelän puheenvuorojen kirjoittajat ovat Siemenpuu-säätiön omien yhteistyöohjelmien edustajia. Kirjan rikkaasta ulkoasusta vastaa Elina Salonen, ja siinä näkyy myös monien eri ammattivalokuvaajien kädenjälki. Kirjan on tuottanut Into Kustannus.

Vihreä Sivistysliitto perustelee Metsän jäljillä -kirjan valintaa Vuoden Visioksi seuraavasti:
1. Metsän jäljillä -kirja peräänkuuluttaa suomalaisen metsäteollisuuden ja
kehitysyhteistyön vastuunottoa maailman metsistä ja kannustaa ympäristö- ja
kehitysyhteistyöjärjestöjä myös aikaisempaa tiiviimpään yhteistyöhön.
2. Metsän jäljillä -kirjassa globaaleja ympäristöteemoja käsitellään sekä Pohjoisen että Etelän näkökulmasta. Dialogi muuttuu kirjan edetessä yhä moniäänisemmäksi osoittaen näin globaaliin metsätalouteen liittyvien ongelmien ja vaihtoehtojen monitasoisuuden.
3. Vaikeasta tehtävästään huolimatta kirja on tyyliltään uutta luova ja keskusteleva. Ääni annetaan ruohonjuuritason toimijoille, joiden sanomaa ei sorruta ylitulkitsemaan. Tulkinta jää lukijalle itselleen.

Palkinnonjakotilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.4.2009 klo 18 Ravintola
Pääpostissa, Helsingissä. Lisätietoja Vuoden Visio -palkinnosta ja palkinnonjako- tilaisuudesta saa Vihreästä Sivistysliitosta p. 09-6129 120, visio@visili.fi, www.visili.fi.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.