Skip to content

Toimiva yliopisto

Toimiva yliopisto on Tampereen yliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden, professoreiden sekä muun henkilökunnan itseorganisoitua vastarintaa ylhäältä ohjautuvaa tieteellisen autonomian hävittävää tiede- ja koulutuspolitiikkaa sekä tiedon vapautta ja demokratiaa uhkaavaa yleistä yhteiskunnallista kehitystä vastaan.

Koulutuspoliittinen kuvitelma yliopistosta innovaatiokoneena on katteeton ja vahingollinen. Kun tietämisen, olemisen ja tekemisen vapaus on pakenemassa virallisesta yliopistolaitoksesta, yliopisto on määriteltävä, kuviteltava ja rakennettava uudelleen. Tämä valta kuuluu yliopistolle ja tämän määrittelyn lopputulos koskee kaikkia sen jäseniä. Haluamme löytää toimintatapoja, joilla voimme luoda autonomisempia tapoja oppia, opiskella ja tutkia yliopistossa.

Toimivan yliopiston keskeisin tehtävä on luoda yliopistolaisille yhteinen julkinen tila, jossa uutta yliopistoa voidaan rakentaa demokraattisemmin. Verkoston lähtökohtana on toimia alhaalta ylöspäin avoimempia ja julkisempia hallinnon käytäntöjä kehittäen sekä uudenlaista poliittista toimintakulttuuria luoden. Tarkoituksena on antaa foorumi kriittiselle keskustelulle ja avata tila monenlaisille äänille ja teoille, jotka laajentavat toiminnan vaikuttavuutta muuhun yhteiskuntaan.

Liikehdintä muodostuu myös toiminnasta, jonka tehtävänä on löytää tulosvastuusta ja tuottavuusohjelmista vapaa autonomisen oppimisen tila. Verkoston toimintaan kuuluu esimerkiksi lukupiirien ja muiden autonomisten oppimistapojen järjestäminen sekä näihin kannustaminen. Tulevalle kesälle on suunnitteilla käynnistää Tampereelle vapaaopistotoimintaa, jonka kurssit ovat kaikille, myös yliopiston ulkopuolisille, avoimia. Periaatteena toimii yhdessä oppiminen sekä tietojen ja taitojen jakaminen tieteenaloista tai yhteiskunnallisista hierarkioista riippumatta. Tieto ja oppiminen on jokaisen etuoikeus, ei ainoastaan yliopistolaisten.

Yhä yksiäänisempi ja epädemokraattisempi suunta, johon yhteiskuntaa ja yliopistoja ollaan päättäjien toimesta viemässä, on aiheuttanut aktiivista vastarintaa ympäri maailmaa. Tämä kehitys yhdessä nykyisen kansainvälisen laman kanssa näkyy muun muassa yliopiston tilojen hallinnollisessa vallankäytössä, tiukentuneissa tutkintojen aikarajoissa, yliopistolaisten toimeentulossa ja yleisessä suorituspainotteisuudessa. Toimiva yliopisto on osa valtakunnallista ja kansainvälistä opiskelijaliikehdintää – uutta aaltoa, joka vastustaa tämänkaltaista prosessia. Toimiva yliopisto pitää aktiivisesti yhteyttä Suomen suurimpien yliopistokaupunkien vastaaviin verkostoihin. Eri kaupunkien edustajat ovat tavanneet toisiaan ja järjestävät yhteisiä kokoontumisia. Yhteyksiä on luotu lisäksi muiden maiden opiskelijatoimijoihin, mm. Ranskaan, Italiaan ja Englantiin.

Toimiva yliopisto tulee olemaan näkyvillä Tampereen yliopistolla Reclaim Your Education. Global Action Week:in aikaan viikolla 17 (20.–29.04.09), jolloin toimintaa järjestetään ympäri maailmaa. Tiedossa on lukupiirejä, paneelikeskusteluja, luentoja, leffoja, dokumentteja, musiikkia sekä muuta näkyvää ja rentoa toimintaa. Toimiva yliopisto on verkosto, joka elää ja muotoutuu toimijoidensa osallistumisen kautta. Toiminta on kaikille avointa ja uusia näkökulmia, ideoita ja toimijoita kaivataan aina, tule siis mukaan!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*