Skip to content

Effi: KHO kumosi odotetusti sähköisten vaalien tulokset

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on erittäin tyytyväinen Korkeimman
hallinto-oikeuden päätökseen, jolla se kumosi Karkkilan,
Kauniaisten ja Vihdin kunnallisvaalien tulokset sähköisen äänestyksen
ongelmien takia.

Viime syksyn kunnallisvaalien jälkeen selvisi, että 232
sähköisesti annettua ääntä oli hukkunut.

Effi avusti kuuttatoista valittajaa kolmessa kunnassa. Effin
keräämien todistajan- ja asiantuntijalausuntojen perusteella ongelmat
johtuivat mm. koneiden jumiutumisesta äänestyshetkellä, puutteellisesta
testauksesta, käyttöliittymäsuunnittelun ongelmista, havaittujen
ongelmien korjaamatta jättämisestä ja virheellisistä ohjeista. Joissakin
kokeilukunnissa yksikin ääni olisi voinut muuttaa valtuuston kokoonpanoa.

Oikeus toteaa perusteluissaan, että kokonaisuutena tarkastellen
sähköisen äänestysjärjestelmän toimintavirhe, puutteellinen ohjeistus,
hukkuneiden äänten suuri määrä johtavat siihen, että vaalit on
toimitettu virheellisessä järjestyksessä. KHO kumosi vaalien tuloksen ja
määräsi vaalit järjestettäväksi uudelleen.

Valittajien asiamiehenä toiminut lakimies Mikko Välimäki kommentoi
tyytyväisenä: “Vihdoinkin hyvin perusteltu päätös. Yleinen ja yhtäläinen
äänioikeus tarkoittaa, että jokaisen ääni pitää laskea. Tämän jälkeen on
riidatonta, että sähköinen äänestyskokeilu oli täydellinen fiasko.”

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.