Skip to content

Laaja tieteellinen tutkimus vahvistanut poromiesten näkemykset hakkuiden haitallisuudesta

Inarin metsäpaliskunnat tiedottavat

Tiedote 26.3.2009
Laaja tieteellinen tutkimus vahvistanut poromiesten näkemykset hakkuiden haitallisuudesta

Metsäntutkimuslaitos on tänään julkistanut Ylä-Lapin metsäkiistaa koskevan tutkimushankkeensa tulokset. Ne osoittavat selvästi, että poromiesten kokemukseen pohjautuva käsitys metsätalouden haittavaikutuksista poronhoidolle pitää paikkansa. Tutkimustulosten mukaan hakkuut ovat huomattavasti haitallisempia kuin mitä metsätalouden edustajat tähän asti ovat esittäneet.

Tulosten mukaan metsätalous vähentää poroille välttämättömän talviravinnon määrää ratkaisevasti. Aikaisemmin tieteellinen tutkimus oli pitkälti jo vahvistanut kevättalvella välttämättömien, vanhoissa puissa kasvavien luppojäkälien häviävän hakkuissa. Nyt tuoreet tulokset vahvistavat myös, että porojen tärkeimmän talvisen ravinnon, maassa kasvavien poronjäkälien määrä romahtaa hakkuiden myötä.

On kuitenkin huomattava, ettei tässäkään hankkeessa ole tutkittu kaikkia metsätalouden saamelaiselle, luonnonlaitumiin pohjautuvalle poronhoidolle aiheuttamia vahinkoja. Vaikka nyt on kiistattomasti vihdoinkin vahvistettu ravintovarojen vähentyminen, ei edelleenkään ole selvitetty riittävästi sitä, miten hakkuut estävät myös jäljelle jäävien laidunvarojen käyttöä. Kun hakkuutähde peittää jäkälän, porot eivät edes ala kaivaa jäljellä olevaa jäkälää sen alta.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.