Skip to content

Julkinen sosiologia

Julkisen sosiologian kurssi:

Julkinen sosiologia tarkoittaa transformatiivista, muutokseen tähtäävää tutkimuksellista ja opinnollista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa (erotuksena valtion tai talouselämän palvelemisesta).

Julkiset sosiologit osallistuvat yhdessä muiden kanssa sosiaalisten liikkeiden toimintaan (sitoutumisasteen vaihdellessa). Toiminnassa aktivismi yhdistyy reflektioon: oppimisen näkökulmasta julkinen sosiologia on teoriapainotteisen käsittämisen ja toiminnassa karttuneen kokemuksellisen tiedon vuoropuhelua. Julkisessa sosiologiassa korostetaan solidaarista oppimista vertaisilta sekä oppimista aktivismina ja yhteistoimintana.
Julkisen sosiologian kurssi:

Julkinen sosiologia muistuttaa läheisesti muun muassa Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikkaa ja tästä perinteestä alkunsa saanutta kriittistä pedagogiikkaa, anarkistista antropologiaa, naistutkimusta, radikaalia aikuiskasvatusta ja yhteisökasvatusta, sekä kriittistä psykologiaa. Tutkimusmenetelmiensä puolesta se tulee lähelle työläistutkimusta, osallistuvaa ja osallistavaa tutkimusta sekä toimintatutkimusta ja tapaustutkimusta.

Ensimmäinen kokoontuminen 27.3. klo 16–20, Päätalon luentosali C 9.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.