Skip to content

Hankamäki: Suomalaisen nykyfilosofian historia

Jukka näkyy kirjoittaneen nykyfilosofian historian. Sisälmys kiehtoo, pistin tilaukseen.

Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin käsitteli numerossa 1/2009 [oli 4/08] suomalaisen filosofian historiaa erään äskettäin tarkastetun väitöskirjan pohjalta. Kailalais-vonwrightiläisen ja salomaalais-krohnilaisen filosofian vastakkainasettelu näyttää pätevän yhä. Omasta mielestäni kiista ei heijastele niinkään systeemifilosofian ja elävän filosofian välistä eroa, vaan se kertoo erosta, joka vallitsee akateemisen kunnianhimon ja omana elämänkatsomuksena eletyn filosofian välillä.

Turhaan te kuitenkin noita vanhoja syntejä räknäätte, kun uusissakin on katumista. Kailasta, Krohnista, Salomaasta ja von Wrightistä vääntäessänne te täytätte ruumiita.

Reunahuomautuksena todettakoon, että julkaisin äskettäin oman yleisesitykseni kotimaisen nykyfilosofian tilasta ja lähimenneisyydestä: Suomalaisen nykyfilosofian historian, jossa kerron, millaista filosofia ja siihen liittyvä tiedepolitiikka ovat olleet viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana.

2 Comments

  1. Kappas, tämähän kuulostaa kiinnostavalta. Kunhan ei nyt olisi jonkinlaista sensaatiojournalismia. Täytyy tutustua joka tapauksessa.

    Friday, March 6, 2009 at 6:36 pm | Permalink
  2. meril wrote:

    don give up mr tukiainen. theres a big change comin in society.

    Saturday, March 14, 2009 at 5:01 pm | Permalink

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.