Skip to content

“Koodi vapaaksi” vapaaksi

Tämä copyleftattu kirja ilmestyi jo 2002 ja on saatavilla painettuna; nyt on aika senkin päästä autuaammille digilaitumille vapaana pdf’nä.

Koodi vapaaksi. Hakkerietiikan vaativuus. Koko kirja PDF-muodossa

Vadén Tere & Richard S. Stallman

Laajuus: 131 s.
Julkaisuvuosi: 2002
ISBN: 951-44-5206-2
Kustantaja: Tampere University Press. TUP

Informaatioteknologia on hyvä ja paha, aina tapauksesta riippuen; koodin vapauttaminen omistajuuden kahleista on hyvän puolella pahaa vastaan. “Hakkereiden kuninkaan” Richard Stallmanin esittämä ajatus ohjelmistojen vapaasta levityksestä ja muokattavuudesta on saanut aikaan paitsi merkittäviä teknologisia innovaatioita kuten gnu/Linux, myös räjähtävää eettistä potentiaalia. Tuloksena on esimerkiksi uusi käsite “copyleft”, joka toimii kuten “copyright”, mutta päinvastoin: se ei rajoita jakamista, vaan velvoittaa siihen. Hakkerieettinen vaatimus koodin vapaudesta ei ole ensisijaisesti tehokkuuden vaan yhteisöllisyyden vaatimus. Koodin tulee olla yhtä vapaata kuin sanan, jotta luovuus ja sosiaaliset arvot eivät jää rahan vallan jalkoihin. Tämä vapaus ylittää suuryhtiöiden asettamat rajat samaan tapaan kuin globalisaatio ylittää kansallisvaltioiden rajat. Siksi se on myös kriittinen työkalu, kun pohditaan demokratian ja informaatioyhteiskunnan suhdetta.

Sisältö:

Hakkerien vapaudenkaipuu (TV)

Miksi ohjelmistojen pitäisi olla vapaita (RMS, käännös TV)

Richard M. Stallmanin haastattelu: hakkeriyhteisö ja eettisyys (RMS ja TV)

Vapaus, avoimuus ja vaativuus – huomioita informaatioteknologian filosofiasta (TV)

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.