Skip to content

Meille kans, pliis

OAta:

Helsingin yliopiston tavoitteena on lisätä tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta. Helsingin yliopisto tarjoaa yliopiston ylläpitämän avoimen julkaisuarkistopalvelun kaikille tutkijoilleen.

Ensimmäisenä tutkimusyliopistona Suomessa Helsingin yliopisto on määritellyt tutkijoita velvoittavan tutkimusartikkelien tallennuskäytännön yliopiston omaan avoimeen julkaisuarkistoon.

Kansleriksi siirtynyt rehtori Ilkka Niiniluoto linjasi 26.5.2008 päätöksellään (126/2008), että 1.1.2010 alkaen yliopistossa toimivilta tutkijoilta tullaan edellyttämään, että he rinnakkaistallentavat tieteellisissä tutkimusjulkaisuissa ilmestyvät artikkelinsa yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon. Myös ennen määräpäivää julkaistujen artikkeleiden osalta Helsingin yliopisto suosittaa artikkeleiden rinnakkaistallentamista yliopiston avoimeen arkistoon.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.