Skip to content

Tutkittua tietoa

Valtion tuottavuusohjelma on idealistista diiba-daabaa, “näyttöjä tuottavuutta kohottavasta vaikutuksesta ei ole.” So there.

In other news:
“So these are the facts. There is something like peak oil that is occurring.”
– George Soros

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.