Skip to content

Monthly Archives: June 2008

140

Right on cue.

What’s next

So let’s predict again: The global economy would collapse if oil hit $200 a barrel, said the top energy analyst at Germany’s largest bank. “Two-hundred dollar oil would break the back of the global economy,” Deutsche Bank AG’s Chief Energy Economist Adam Sieminski said in an interview today in Tokyo. “Next step after $200 would […]

Tiedote ja kutsu: Linkolan ajamana

Päivit. 24.6.: Jyrki Räikän arvio tän päivän Hesarissa, jossa aiheesta myös keskustelua: Kalastaja Pentti Linkola on radikaalin luonnonsuojelijan perikuva, jonka utopiat ovat vuosikymmenestä toiseen vetäneet puoleensa ainakin teoriassa samanmielisiä kannattajia. Räikeiden diktatuuria ihannoivien ja ihmisten joukkotuhoja kiittävien tölväisyjensä vuoksi Linkola on myös vastustajilleen hyvä vihollinen, vaikka ympäristökriisien kärjistyessäkin linkolalaiset toimintamallit ovat pysyneet yhteiskunnallisesti merkityksettöminä haave- […]

Uranvaihto houkuttaa…

Lisää yliopistoon liittyvää tutkimusta, Tieteentekijöiden liiton jäsenkyselystä: Yli puolet tieteentekijöistä on harkinnut uran vaihtamista ja noin 15 prosenttia on jo ryhtynyt tuumasta toimeen. Naiset ovat olleet uranvaihdossa miehiä innokkaampia. Eniten uranvaihdon harkitsijoita löytyi Tieteentekijöiden liiton kyselyssä 30–39-vuotiaiden ikäryhmästä. Heistä jopa 64 prosenttia on miettinyt muita kuin tutkijan tai opettajan töitä. “Mittavan yliopistouudistuksen kynnyksellä tulisi kiinnittää […]

Meille kans, pliis

OAta: Helsingin yliopiston tavoitteena on lisätä tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta. Helsingin yliopisto tarjoaa yliopiston ylläpitämän avoimen julkaisuarkistopalvelun kaikille tutkijoilleen. Ensimmäisenä tutkimusyliopistona Suomessa Helsingin yliopisto on määritellyt tutkijoita velvoittavan tutkimusartikkelien tallennuskäytännön yliopiston omaan avoimeen julkaisuarkistoon. Kansleriksi siirtynyt rehtori Ilkka Niiniluoto linjasi 26.5.2008 päätöksellään (126/2008), että 1.1.2010 alkaen yliopistossa toimivilta tutkijoilta tullaan edellyttämään, että he rinnakkaistallentavat tieteellisissä tutkimusjulkaisuissa […]

Tutkittua tietoa

Valtion tuottavuusohjelma on idealistista diiba-daabaa, “näyttöjä tuottavuutta kohottavasta vaikutuksesta ei ole.” So there. In other news: “So these are the facts. There is something like peak oil that is occurring.” – George Soros