Skip to content

120


Relentless.

Here’s the reason, in crystal clear Norwegian:

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,265 Mb/d lavere for hele 2007 relativt 2006. For 2006 viser dataene at forsyningen var 0,268 Mb/d lavere enn i 2005. Siden 2005 er altså den globale forsyningen av råolje og kondensat redusert med 0,53 Mb/d.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.