Skip to content

Hyvä Mikko!

Vuoden tieteentekijä – dosentti Mikko Lahtinen

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden 2007 tieteentekijäksi dosentti Mikko Lahtisen Tampereen yliopistosta. Mikko Lahtinen on monipuolinen ja monitieteinen tieteentekijä sekä erittäin aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Liitto julkisti Vuoden tieteentekijän valinnan Tampereen yliopiston tieteentekijöiden 40-vuotisjuhlaseminaarissa Tieteen ilo perjantaina Tampereella.

Mikko Lahtinen (synt. 1966) on yhteiskuntatieteiden ja filosofian tohtori. Yhteiskuntatieteiden tohtoriksi hän väitteli vuonna 1997 Tampereen yliopistossa. Filosofian tohtorin tutkinnon Lahtinen suoritti vuonna 2006 Oulun yliopistossa pääaineena aate- ja oppihistoria. Tällä hetkellä hän hoitaa valtio-opin professuuria Tampereen yliopistossa.

Viime aikoina Lahtinen on tutkinut etenkin suomalaisen nationalismin historiaa. Tästä on osoituksena mm. vuonna 2006 ilmestynyt Snellmanin Suomi -kirja. Julkaisuja on kertynyt laajasti filosofian eri osa-alueilta, aate- ja oppihistoriasta sekä politiikan teoriasta. Arvovaltainen Brill-kustantamo julkaisee Lahtisen ensimmäisen väitöskirjan Niccolò Machiavelli ja aleatorinen materialismi englanninkielisen teoksen vuonna 2008.

Mikko Lahtinen luonnehtii itseään tieteen sekatyömieheksi: ”En oikein osaa identifioida itseäni minkään tietyn alan tutkijaksi, vaan pyrin kehittelemään sellaisia näkökulmia, jotka tarjoavat teoreettisesti pätevää perspektiiviä monenlaisten alojen tavanomaisiin tutkimuskohteisiin, yhteiskuntaan, historiaan, kirjallisuuteen, kulttuuriin, politiikkaa, taloudelliseen toimintaan yms. Pyrinkin harrastamaan ja harjoittamaan eri ihmistieteitä ja niiden historiaa mahdollisimman laajasti valistusfilosofian ensyklopedis-kriittisessä hengessä”.

Lahtinen on toiminut erittäin aktiivisesti erilaisissa kulttuuriorganisaatioissa. Hän perusti vuonna 1994 filosofisen aikakauslehden niin & näin ja toimi sen päätoimittajana syksyyn 2006 asti. Lahtinen on osallistunut alusta lähtien Tampere-talossa pidettävän mittavan Suuren filosofiatapahtuman järjestelytoimikuntaan. Hän on ollut jäsenenä Suomen Vanhan Kirjallisuuden päivien sekä Vastapaino-kustannusyhtiön hallituksissa. Radion Ylen Ykköskanavalla hän on ollut parin vuoden ajan mukana toimittamassa Vieraan valinta -ohjelmaa.

– Pidän tärkeänä, että tutkijan työssä yhdistyy kaksi asiaa: hedelmällisellä tavalla kotimainen vaikuttaminen toimimalla ja tutkimalla sekä kansainvälisiltä ulkomaisilta foorumeilta ja laajasta
kulttuurihistoriallisesta harrastuksesta hankittu teoreettis-intellektuaalinen kriittinen perspektiivi, kuvaa Mikko Lahtinen tieteenteon ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden yhdistämistä.

***

Mikolla on muuten blogikin, täällä.

One Comment

  1. nikke wrote:

    Tämä on ihan oikein Mikolle. Lisää tällaisia tieteenharrastajia.

    Sunday, September 16, 2007 at 11:00 am | Permalink

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.