Skip to content

Vielä poistokäytännöistä

Kollega Suoranta sanoo selvemmin samaa, jota koetin aiemmin änkyttää Wikipedian poistopolitiikoista:

Myös niin kutsutun vapaan sanakirjan suomalaisversiossa on olemassa yleistä angloamerikkalaista linjaa noudattavat poistokäytännöt, joista kerrotaan ko. sivuilla. Niistä käytävä keskustelu kannattaa lukea. Ja pohtia, mihin kaikkeen ajatus poistosta voi johtaa… Tätä peruskysymystä keskustelusivulla ei tarkastella, mutta käydään sitäkin enemmän ylimalkaista keskustelua yksittäisistä poistoista, asioiden ja ihmisten merkittävyydestä, merkille pantavuudesta tai mainittavuudesta (notable).

Ehkä kuitenkin olisi syytä virittää perusteellinen keskustelu siitä, mitä Wikipediaa luonnehtivalla määreellä “vapaa” oikeastaan tarkoitetaan. Nykymenolla, jossa muun muassa suositaan artikkelien tarkkaa viitteistämistä vapaus voi kaventuu tietyn (ehkä hyvinkin ambivalentin ja vaikeasti rajattavan) aktiivikäyttäjä- ja intressiryhmän vapaudeksi määritellä, mikä on maininnan arvoista ja mikä ei.

Yksittäiset poistot tai niistä äänestäminen eivät ole tärkeitä; tärkeää on mainittavuuden periaatteen määrittely. Mikä tapahtuma taikka ilmiö kuuluu tai ei kuulu Wikipediaan, mikä ihminen ei liioin – siis historiaan? Itse kuulun thumbs up-porukkaan, ja kavahdan niitä liian herkästi peukkunsa alas kääntäviä, joista historiassa on aivan liikaa näyttöä.

Kuka perustaa Wikipedia-forkin, josta ei tehdä artikkelipoistoja, muuten kuin selvien kaupallisten mainosten tapauksessa?

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.