Skip to content

Vaalimasinointi

masinointi.org ja vaalimasinointi.org haluavat julkaista mainoksen, josta kävisi ilmi Lex Karpelan puolesta ja vastaan äänestäneet. Helsingin Sanomien Nyt-liite kieltäytyi mainosta julkaisemasta. Mainos näyttää tältä. Hesarin mukaan se on “hyvän maun vastainen”.

Makuja on monia, hyviäkin.

Tämä lehdistötiedote oli jäänyt minulta huomaamatta. Kysymys on siitä, saako Lex Karpelan mukaan esimerkiksi kertoa (sähköpostilistalla, kavereille, luennolla?), miten “tekninen suojaus” kierretään. Rauhalan masinoimat kansalaistottelemattomat kertoivat, ja ainakin kaksi on saanut syytteen.

Helsinki 13.2.2007
Lehdistötiedote
Liberaalit r.p. / Vaalimasinointi.org
Vapaa julkaistavaksi heti

Kansalaisaktivistit syytettyinä julkisesta keskustelusta

Helsinkiläinen eduskuntavaaliehdokas Mikko Rauhala (lib. sit.) sekä
tietoyhteiskunta-aktivisti Einar Karttunen ovat juuri saaneet syytteet
teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksista. Sananvapautta koettelevat
haasteet liittyvät teknisten suojakeinojen kierto-ohjeisiin ja
-ohjelmiin, joita Rauhalan organisoimassa palvelussa jaettiin vuoden
2006 alussa.

Palvelu toimi osana uuden tekijänoikeuslain, Lex Karpelan, rajoja
koettelevaa kansalaistottelemattomuuskampanjaa. Sananvapautta myös
teknisten suojausten kohdalla puolustavan kampanjan lainvastaisuudesta
ei ole selvää konsensusta, ja yksi sen tavoitteista onkin lain tulkinnan
selkeyttäminen.

“Tekijänoikeusteollisuuden taskussa olevien ministereiden ja
virkamiesten läpiajama Lex Karpela on ilmeisesti syyttäjänkin mielestä
ohittanut perustuslaillisen sananvapauden. Aiomme taistella oikeudessa
viimeiseen asti kansalaisoikeuksien suuryrityksille myymistä vastaan”,
toteaa Rauhala.

“Liberaalit ovat johdonmukaisesti sananvapauden puolella, myös
suojausjärjestelmien kohdalla”, kommentoi Liberaalien puheenjohtaja
Ilkka Innanmaa, ja jatkaa: “Toivomme oikeusjärjestelmän tuottavan tästä
oikeansuuntaisen ennakkotapauksen”.

Masinaattorit osoittavat mieltään syytteistä ja niihin johtaneesta Lex
Karpelasta eduskuntatalon edustalla torstaina 22.2. kello 13 alkaen.
Aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Lisätietoja:

Rauhalan organisoitu keskustelu -kampanjan sivut:
http://mjr.iki.fi/eucd/

Rauhalan vaalisivut: http://rauhala.name/

Vaalimasinointiportaali: http://vaalimasinointi.org/

Rauhalan syytekirjelmä: http://mjr.iki.fi/eucd/haaste/

Liberaalit r.p.: http://liberaalit.fi/

Yhteyshenkilö: Mikko Rauhala, mjr@iki.fi

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.