Skip to content

Varto Aikalaisessa

Tampereen yliopiston Aikalainen-lehden Antti Salminen haastattelee uudessa numerossaan Juha Vartoa otsikolla “Marsut, ottakaa vastuu”. Varto vaatii lapsuuden loppua, nuoruuden määrättömän jatkuvuuden päättymistä. Tavoiteena on aikuisuus, jolle aikamme tarjoaa vähän esikuvia ja opettajia. Tämä oli myös Varton “Urpo Harva-luennon” aihe. Aikuisuus merkitsee moraalisuutta vastakohtana julkisuuden tai massan määrittelemälle olemiselle.

Niin kauan kuin ihminen on massaa, hän ei katsokaan tarvitsevansa opettajaa. Ja massaa on pirusti. Massan mielestä on hienoa olla tavallinen ihminen. […] Marsutkin ovat vain tavallisia marsuja. ne juoksevat surman suuhun laumoina. Ihmisen kuuluu nostaa itsensä ylös massan tahmeudesta.

Teema johtaa suoraan kasvatukseen ja korkeakouluihinkin. Korkeakoulujen linjaorganisointi estää arvaamattomuuden ja yllätykset. Vähempi koulutus riittäisi Varton mukaan muutenkin:

Viisi ensimmäistä luokkaa pidettäisiin pakollisina ja niiden jälkeen voisi tehdä, mitä parhaaksi näkee. Erilaisuus, joka syntyy ihmisistä, jotka eivät ole istuneet vain koulun penkillä, on erittäin keskeistä.

Niin “taantumukselliselta” kuin ajatus kuulostaakin, on selvää, että jos tavoitteena on moraalinen aikuisuus, ei pitkä ja yhtenäinen koulutusputki ole mikään tae edistyksestä tai valistuksesta. Ylipäätään korkeakoulutuksella on viime ajoilta heikosti näyttöjä aikuisuuden opettamisesta. Sietää miettiä, missä määrin koulutusputkessa korostuu moraalisen itsenäisyyden saavuttaminen ja missä määrin “business-as-usual”-uskonnon iskostaminen. Ainakin on selvää, että moni työmarkkinaorientoitunut koulutusohjelma olettaa, että moraaliset kysymykset koskien ammattien ja taitojen perusteita kuuluvat muualle, esimerkiksi historiaan, ohitettuihin vaiheisiin.

Muistelee Varto vanhojakin:

Olin 20 vuotta täällä [Tampereen yliopistossa] töissä ja sitten sain kenkää. Suhtaudun happamasti edelleen koko yliopistoon.

Viittaus kettuun ei liene vahinko. Filosofina Varto olisi varmaan tehnyt töitä mieluiten filosofian laitoksella. Ei sen puoleen, hyvinhän homma on sujunut muillakin laitoksilla.

Samalle Aikalaisen aukeamalle mahtuu myös Riitta Oittinen, joka yliopiston käännöstieteilijöiden puolesta vastustaa käännöstieteen siirtämistä ammattikorkeakouluihin. Oittinen viittaa myös niin & näin-lehden käännös-keskusteluun “harvinaisena” tapauksena. No, nelosessa jatketaan.

One Comment

  1. Nicolas Bourbaki wrote:

    No, filosofia on vähän sellaista kai, että 20 vuoden päästä ne pässit jotka päättävät siellä Tampereen taajaman “yliopistossa” ovat haudassa, mutta Formalontologische Relationen der Sprache, lepää Beiträge zur Philosophie’n vierellä yöpöydällämme. Ei sitä käännöstiedettä sieltä opistosta pitäisi pois laittaa vaan filosofiaa. Eikö ole melkein pyhäinhäväistystä väittää opetavansa filosofian perinnettä siellä? Vähän todellisuudentajua hei.

    Friday, November 17, 2006 at 9:19 pm | Permalink

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.