Skip to content

Tunnustuksettomuus

Haarscher
Guy Haarscherin kirja Tunnustuksettomuus puhuu tärkeästä aiheesta:

Mitä tunnustuksettomuus ensi sijassa on? Asian ydin on olennaisesti poliittinen: jos valtio on sanan laajimmassa mielessä “tunnustukseton” se ei aseta etusijalle mitään uskontokuntaa eikä yleisemmin ottaen mitään käsitystä hyvästä elämästä, mutta samalla se takaa tietyissä rajoissa, että niitä kaikkia voidaan ilmaista vapaasti.

Kuten Jarkko Tontti kirjan esipuheessa toteaa, iskulause “kirkko irti valtiosta” osoittaa, miten yksipuinen tilannne on Suomessa:

Puhe “kirkosta” kertoo yhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa vallitsee yksi ylivoimainen, lähes koko kansan yhteinen uskonto […]. Se ei ole yksi uskonnollinen yhdyskunta muiden joukossa vaan Kirkko.

Veikkaan, että juuri Kirkolle ero tekisi hyvää, kun se uudelleen löytäisi paikkansa henkiseltä, eikä valtapoliittiselta alueelta. Eikä valtiollekaan tekisi haittaa, jos se katsoisi tasavertaisiksi kansalaisikseen myös ei-kristilliset ihmiset.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.