Skip to content

Wikiepistemologia

Nikke jatkaa keskustelua [1, 2, 3] Wikipediasta ja sen tiedon muodosta. Näinhän se menee:

“Descartesin unelma varmasta tiedosta ei taida toteutua, sillä sellaista paikkaa ei ole, josta käsin maailmaa voisi katsoa intressittömin silmin. Sanomalehti, oppikirja ja tv-uutiset edustavat jonkun näkökulmaa, niillä on kytköksensä johonkin yritykseen tai vähintään ne edustavat tietynlaista ihmis- ja yhteiskuntakäsitystä. Wikipedia ja blogit eivät ole kiinnostuneita yhdestä näkökulmasta. Blogit voivat olla hyvinkin näkökulmaisia, Wikipedian johtavana periaatteena taas on kilpailevien näkökantojen esille tuominen samanaikaisesti. Kuka tahansa voi tuoda uuden näkökulman esille, tutustua artikkelien muutoshistoriaan ja niistä käytyyn keskusteluun.

Seuraavaksi Wikipedian toimintamalli leviää muille tiedon alueille: oppikirjoihin, uutisiin, yhteiskunnalliseen suunnitteluun, politiikkaan. Jotta tähän sisältyvä demokratian mahdollisuus toteutuisi, tarvitaan uudenlaista medialukutaitoa.”

Ehkä on siis heitettävä vielä ainakin yksi klassikkonimi kehiin, Nietzsche: “ei ole olemassa näkökulmatonta tietoa.” Pespektivismi sopii hyvin Wikipedian epistemologiaksi, vielä paremmin Wikipedioiden epistemologiaksi.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*