Skip to content

Monthly Archives: March 2006

Olipa kerran hyvinvointimiehiä…

Olipa kerran kaksi samankaltaista ja vierekkäistä maata. Molemmissa maissa oli suuressa roolissa iso mies, joka halusi kansalaisille hyvinvointia. Miehet olivat tuttuja keskenään, saman puolueen edustajia. Niinpä he päättivät tarkastella maailmaa yhdessä, ja ilmoittaa sitten kansalle, mitä heidän puoluellaan on maalle tarjottavana. Miehet katsoivat ympärilleen ja näkivät paljon hyvinvointia, jos kohta jonkin verran köyhyyttäkin. Köyhyys oli […]

Living Wild and Domestic

Apparently Ortega y Gasset’s Meditations on Hunting are some of the best known philosophical essays on hunting. Well, Robert Kimber in his magnificient Living Wild and Domestic. The Education of a Hunter-Gardener (The Lyons Press, 2002) does not paint a pretty picture of Ortega’s Meditations. According to Kimber, Ortega defines hunting as a pure sport, […]