Skip to content

Morales ja mores


Onko Evo Morales todellakin ensimmäinen alkuperäisväestöön kuuluva presidentti Etelä-Amerikassa? Vai koko Amerikassa? Vai koko maailmassa? Ainakin häntä sellaisena juhlitaan, kuten BBC kertoo.

Morales lupaa virkaansa astuessaan, että “uusi aika koettaa maailman alkuperäiskansoille”. Toivotaan toivotaan. Ainakin, ettei länsimaistyyppisen poliittisen prosessin – kuten presidenttien ja niin edelleen – ja alkuperäiskansojen elämänedellytysten välillä ole sovittamatonta ristiriitaa. Ehkä jokin symbolinen arvo on jo Moralesin villapaidalla, ja virkaansatujaiseremonioiden inka-rituaaleilla.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.