Skip to content

Modernin yksilön harhat ja ympäristötaidekasvatus

Kirjassa Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella by tereensio1592 on Scribd

Kolumni Perusteessa: “Sananvapaus ei ole neutraalia”

Viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on viljelty käsitystä kahdesta ääripäästä. Puhe ääripäistä – samoin kuin toisinaan myös ääripää-puheen kritiikki – sisältää ainakin kaksi ääneen lausumatonta oletusta: että ääripäiden välinen puoliväli on neutraalimpi kuin kumpikaan ääripää ja että neutraalius on hyvä ja tavoiteltava asia.

Lue koko juttu…

Haastattelu Kullttuurivihkoissa 3-4, 2016

TAPAMME MIETTIÄ LUONTOA ON MUUTTUTTAVA by tereensio1592 on Scribd

Muitakin hyviä juttuja numerossa, kuten Elina Halttunen-Riikosen paljon fiksumpi haastettelu.

Video: Energy and experience

Energy and experience from Tere Vadén on Vimeo.

Alkuperäiskansaistuminen ja syntytieto

Juttu uudessa, erittäin suositeltavassa Elonkehä 1/2016’ssa.

Alkuperäiskansaistuminen ja syntytieto

Edelleen loppulamassa

Viisi vuotta sitten kirjoitetun loppulama-tekstin ennustukset on aika hyvin pitäneet kutinsa. Ennustukset oli:

Tausta:
-öljyn hinnan nousu
-resurssisodat
-tuotanto-onnettomuudet
-kaupallisten öljy-yhtiöiden ongelmat
-geopoliittinen painopiste OECD — ei-OECD
-hiilen kulutuksen kasvu
-breaking point ca. 2018
Politiikka:
-velan maksun vaikeutuminen
-oikeistolaisen politiikan oikeutuksen katoaminen
-komentotalous, autoritaarisuus, demokratian/ihmisoikeuksien ja kapitalismin avioero
-kasvu-retoriikan ja kasvu-yritysten ruhjovuus
-poliitiikka = leikkaus-politiikka

Ainoa mikä meni pahemmin mönkään oli öljyn hinann nousu. No nousihan se ensin (04-13), mutta on vuodesta ’14 lähtien laskenut. Gail Tverbergin ja Nicole Fossin esittämä deflatorinen malli näyttää parhaiten ottavan huomioon finanssitalouden ja energian yhteispelin.

Loppulama 2.0’aa varten ei tarvitse paljon päivittää:

Nykyistä järjestelmää määrittelevät öljyn lisäksi velka- ja finanssitalous. Työn tuottavuus ja palkat seurasivat 1970-luvulla asti toisiaan länsimaissa. Tämän jälkeen työn tuottavuus on kasvanut entiseen malliin, mutta palkat ovat junnanneet. Kulutuskysyntää on pidetty yllä velalla. Poliittisesti samaan ajankohtaan ajoittuu uusliberaali käänne, jonka jäljiltä yksityinen rahavalta on voittanut tilaa taloutta sääntelevältä valtiolta.

Finanssitalous on kasvanut viimeisen 30-40 vuoden aikana niin suureksi, että se uhkaa yhä edelleen reaalitaloutta. Vuoden 2008 kaunopuheista huolimata johdannaisista löytyy edelleen suuri vipuvarsi, jolla rikkoa reaalitalous. Vadenin mukaan jos ajatellaan, että johdannaiset ovat kiinnityksiä tulevaisuuden omistuksiin, on selvää, että nykyisellä talouskasvulla kaikki on enemmän tai vähemmän ilmaa.

Elonkehä 4/2015

ilmestyi, ja siinä on juttu, johon laitoin asioita joita jäi mieleen ja sanomatta Elonkehän puolesta-kirjan julkaisemistilaisuudesta.

Miksi valistus epäonnistuu – Eli mitä Elonkehän puolesta -kirjan julkaisutilaisuudessa jäi sanomatta

Announcing: http://naftology.org/

First there was the book.
Now there is the website: http://naftology.org/
#naftology #energyandexperience

Energy and Experience: An Essay in Nafthology

e_e_cover

 

by Antti Salminen & Tere Vadén

OUT SOON

If there is reason to believe that material circumstances such as the ownership of the means of production, geography, or levels of technological development shape society, culture, and experience, then there is reason to believe that the continually increasing input of energy in the form of fossil fuels has had a similar, if not greater, impact on human history. Antti Salminen and Tere Vade?n’s Energy and Experience: An Essay in Nafthology is the first book of philosophy to directly address the theoretical and conceptual configurations of our oil modernity. Long-imagined as the outcome of human intellectual growth and maturity, without surplus energy — the non-renewable, non-human energy of coal, oil and gas — modernity would be completely other than it has come it be. Salminen and Vade?n argue that modernity constitutes a historical state of exception — one that cannot be sustained. Energy and Experience unearths the blind spot that energy has occupied in the social thought of a modernity that has too long been self-deluded by its own intellectual capacities to render human beings independent from nature.

Advance praise for Energy and Experience:

Energy and Experience sounds the oily depths of our present human condition. Working the rich reservoirs tapped by thinkers like Mitchell and Negarestani, Salminen and Vadén brilliantly explore how fossil fuels have intoxicated human imagination and warped human knowledge, how they have accelerated time and constituted illusions of distance and separateness not just in popular or political culture but in philosophy as well. Energy and Experience is a nafthological diagnostic manual, a fieldguide to the black sun; it is also a call for rebellion.”

—Dominic Boyer, Director, Center for Energy and Environmental Research in the Human Sciences

“Has God been replaced by oil? Salminen and Vadén argue, yes, in a rousing and provocative manifesto on energy criticism that rereads western oil culture through the philosophies of Marx, Heidegger, Junger, and Bataille. A witty and theoretically challenging book, Energy and Experience examines what it might mean for us to plumb the energetic depths of modern being and knowing while training our eyes on those parts of contemporary culture — those enduring resistances, frictions, and multiplicities — that can provide us with alternatives and focal points to move us beyond the totalizing effects of a culture of global capitalism that rises on and is quite literally fueled by petroleum.”

—Bob Johnson, Associate Professor of History (National University)

Bios.fi

Uusi tutkimusyksikkö: bios.fi.

BIOS on uusi monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tutkii globaaleja ympäristö- ja resurssikriisejä ja niiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi tutkimusyksikkö kehittää aiheeseen liittyvää journalismia yhteistyössä Ylen Yhteiskuntatoimituksen kanssa.

Olennainen ongelma on pähkinänkuoressa, että käsitys yhteiskunnan muutoksesta ja kehityksen mahdollisuuksista ei pohjaudu luonnonympäristön ja resurssien realiteetteihin. BIOS pyrkii toiminnassaan tieteiden, kulttuurin, tiedonvälityksen ja päätöksenteon yhteistyön kehittämiseen niin, että olemassa olevaa tietoa saadaan kerätty yhteen, tulkittua suomalaiseen ympäristöön ja puettua eri yleisöille sopivaan muotoon.

Tutkimusyksikön ydintehtävät ovat:

Ympäristö- ja resurssikriisin etenemistä koskevan uuden kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon yhdistäminen ja saattaminen päätöksenteon keskiöön ja laajasti kansalaisten ulottuville.
Ympäristö- ja resurssikriisin poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen vaikutusten tutkimus ja viestintä.
Ympäristökriisiviestinnän tutkimus ja kehittäminen.
Yhteiskunta- ja organisaatiotason ratkaisujen kehittäminen ja kommunikointi tutkimukseen perustuen.

BIOS tulee sanoista basic input/output system. Kreikaksi se viittaa (hyvään) elämään.