Skip to content

Mitä tieteestä jää jäljelle?

Kehityskertomukseen, jonka mukaan elämme juuri nyt valistuneinta ja edistyneintä aikaa, kuuluu itsestäänselvyytenä, että aikamme on myös kaikkein syvimmin tieteellisen tiedon ohjaamaa. Sopivasti määriteltynä (esimerkiksi vain tieteen teknologista soveltamista tarkastellen) näin kenties onkin. Samaan aikaan tieteen peruspilareissa on kuitenkin pelottavan nopeasti eteneviä halkeamia.

Lue lisää…

Talvivaaran epäihme

Pääministeri Juha Sipilä puhui vastikään Talvivaaran kaivoksen äärellä ”ihmeestä”. Hän tuskin tarkoitti ihmettä julkisesti tunnustamansa uskonnon teologisessa merkityksessä. Pikemminkin pääministeri halusi kertoa tarinaa valtavien vastoinkäymisten voittamisesta, sisulla hankitusta leivästä ja ehkä leivänpäällisestäkin.

Ihmeen takana on kuitenkin musertavan arkinen ja tavallinen tarina.

Lue lisää …

Kolumni Perusteessa: Business-paronit ja loppulama

Itse IMF varoittaa talouskasvun hyytymisestä. Romahduksestakin on tullut, jos ei salonki- niin ainakin YLE-kelpoista ja öljyhuipusta kysellään vakavilta asiantuntijoilta.

Globaalin teollisen sivilisaation romahduksen seuraukset arvioidaan kuitenkin todennäköisesti järjestelmällisesti pieleen: lyhyen tähtäyksen vaikutukset yliarvioidaan ja pitkän tähtäyksen vaikutukset aliarvioidaan. Pitkän aikavälin vaikutusten idut ovat jo olemassa, jos niihin vain saisi tarkennettua katseensa.

Lue lisää…

Allan Stoekl reviews Energy and Experience

Radical Philosophy published a superb review by Allan Stoekl:

Stoekl Nafthology Review RP 199 by tereensio1592 on Scribd

Modernin yksilön harhat ja ympäristötaidekasvatus

Kirjassa Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella by tereensio1592 on Scribd

Kolumni Perusteessa: “Sananvapaus ei ole neutraalia”

Viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on viljelty käsitystä kahdesta ääripäästä. Puhe ääripäistä – samoin kuin toisinaan myös ääripää-puheen kritiikki – sisältää ainakin kaksi ääneen lausumatonta oletusta: että ääripäiden välinen puoliväli on neutraalimpi kuin kumpikaan ääripää ja että neutraalius on hyvä ja tavoiteltava asia.

Lue koko juttu…

Haastattelu Kullttuurivihkoissa 3-4, 2016

TAPAMME MIETTIÄ LUONTOA ON MUUTTUTTAVA by tereensio1592 on Scribd

Muitakin hyviä juttuja numerossa, kuten Elina Halttunen-Riikosen paljon fiksumpi haastettelu.

Video: Energy and experience

Energy and experience from Tere Vadén on Vimeo.

Alkuperäiskansaistuminen ja syntytieto

Juttu uudessa, erittäin suositeltavassa Elonkehä 1/2016’ssa.

Alkuperäiskansaistuminen ja syntytieto

Edelleen loppulamassa

Viisi vuotta sitten kirjoitetun loppulama-tekstin ennustukset on aika hyvin pitäneet kutinsa. Ennustukset oli:

Tausta:
-öljyn hinnan nousu
-resurssisodat
-tuotanto-onnettomuudet
-kaupallisten öljy-yhtiöiden ongelmat
-geopoliittinen painopiste OECD — ei-OECD
-hiilen kulutuksen kasvu
-breaking point ca. 2018
Politiikka:
-velan maksun vaikeutuminen
-oikeistolaisen politiikan oikeutuksen katoaminen
-komentotalous, autoritaarisuus, demokratian/ihmisoikeuksien ja kapitalismin avioero
-kasvu-retoriikan ja kasvu-yritysten ruhjovuus
-poliitiikka = leikkaus-politiikka

Ainoa mikä meni pahemmin mönkään oli öljyn hinann nousu. No nousihan se ensin (04-13), mutta on vuodesta ’14 lähtien laskenut. Gail Tverbergin ja Nicole Fossin esittämä deflatorinen malli näyttää parhaiten ottavan huomioon finanssitalouden ja energian yhteispelin.

Loppulama 2.0’aa varten ei tarvitse paljon päivittää:

Nykyistä järjestelmää määrittelevät öljyn lisäksi velka- ja finanssitalous. Työn tuottavuus ja palkat seurasivat 1970-luvulla asti toisiaan länsimaissa. Tämän jälkeen työn tuottavuus on kasvanut entiseen malliin, mutta palkat ovat junnanneet. Kulutuskysyntää on pidetty yllä velalla. Poliittisesti samaan ajankohtaan ajoittuu uusliberaali käänne, jonka jäljiltä yksityinen rahavalta on voittanut tilaa taloutta sääntelevältä valtiolta.

Finanssitalous on kasvanut viimeisen 30-40 vuoden aikana niin suureksi, että se uhkaa yhä edelleen reaalitaloutta. Vuoden 2008 kaunopuheista huolimata johdannaisista löytyy edelleen suuri vipuvarsi, jolla rikkoa reaalitalous. Vadenin mukaan jos ajatellaan, että johdannaiset ovat kiinnityksiä tulevaisuuden omistuksiin, on selvää, että nykyisellä talouskasvulla kaikki on enemmän tai vähemmän ilmaa.